Doelstellingen

door 22 mrt 2013

Stichting KINDweesKIND wil de leefomstandigheden verbeteren van weeskinderen in Indonesië op het gebied van accommodatie, zorg, onderwijs, vrije tijd en ontwikkelingsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord.

Daarnaast geven wij voorlichting op scholen in Nederland en dragen wij bij aan de publieke bewustwording van de leefomstandigheden van weeskinderen in Indonesië.

Concreet vertalen bovenstaande doelstellingen zich naar de volgende activiteiten:

  • Het ontwikkelen van een activiteitenprogramma dat gegeven wordt door lokale medewerkers die daarvoor door de stichting worden opgeleid. Bovendien het verschaffen van materialen ter ondersteuning van het activiteitenprogramma en het bieden van faciliteiten waar de activiteiten verricht kunnen worden;
  • Het garanderen van regelmatige medische zorg en verbetering van de hygiënische omstandigheden en persoonlijke verzorging, evenals voorzien in een gevarieerd voedingspatroon;
  • Het verzorgen van leermiddelen en/of financiële ondersteuning ten behoeve van het volgen van onderwijs;
  • Bouw en renovatiewerkzaamheden ter verbetering van de omstandigheden in de tehuizen op het gebied van hygiëne, toegankelijkheid en leefbaarheid.
Translate »
Doneer nu »