Wat doet KwK

door 29 mrt 2013

Kinderen hebben het recht op ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden. Ook in situaties waarbij zij te vondeling zijn gelegd of zijn afgestaan door de biologische ouders. In zulke gevallen komen kinderen niet altijd terecht op een plek waar zij de kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Stichting KINDweesKIND zet zich in voor de ontwikkelingskansen van weeskinderen in Indonesië.

Deze kansen creëren wij op het gebied van onderdak, gezondheid en onderwijs.

Daarnaast willen wij samen met de lokale bevolking de leefomstandigheden van weeskinderen in Indonesië verbeteren op het gebied van accommodatie, zorg en onderwijs, en ontwikkelingsmogelijkheden in de ruimste zin van het woord.

Wij zorgen er samen met onze ambassadeurs, sponsors en partners voor dat kinderen in weeshuizen weer écht kind kunnen zijn! Dat houdt in: onbezorgd, spelend en lerend de wereld ontdekken.

Hoe studenten zich inzetten voor KINDweesKIND!

KINDweesKIND werkt vanaf 2009 nauw samen met het Friesland College. Elk jaar gaan minimaal vier stagiaires naar Indonesië om zich in te zetten voor de weeshuizen van KINDweesKIND. Samen met studenten ontwikkelen wij een project dat past bij hun ambities, expertise en opleiding, dat zij daar ter plekke kunnen uitvoeren. Studenten van het CIOS (Bewegingsagoog) doen dit bijvoorbeeld vanuit de invalshoek sport, spel en welzijn; zij geven bijvoorbeeld sportlessen. Studenten van de opleiding D’drive (specialisatie Muziekadvies) geven onder andere muzieklessen en laten weeskinderen spreken door middel van dans en muziek.

Wil jij vanuit je eigen opleiding stage lopen in Indonesië en samen met ons je opdrachten formuleren? We gaan graag samen met jou en je begeleider in gesprek om van je stageperiode een succesvolle en leuke ervaring te maken, die je de rest van je leven bij zal blijven! Je inzetten voor een ander, en er ook zelf veel van te leren, is een dankbaar geschenk.

Korte en lange termijndoelstellingen van de stichting

In het kader van wereldburgerschap hebben wij de ambitie om iedereen in Nederland bewust te maken van het feit dat er kansen zijn voor weeskinderen. Dit doen wij door het onderwerp “weeskinderen” bespreekbaar te maken. Het bestuur en de diverse werkgroepen zetten zich dagelijks in om mensen om zich heen te informeren en bewust te laten worden van het feit dat weeskinderen in Indonesië (nog) niet dezelfde kansen krijgen als “gewone” kinderen. Door middel van voorlichting op scholen en door het organiseren van acties en evenementen binnen bedrijven willen wij een bijdrage leveren aan de publieke bewustwording van de leefomstandigheden van weeskinderen in Indonesië.

Korte termijn doelstelling (binnen 3 jaar)

  1. Minimaal 2x per jaar gaan twee studenten op stage naar Indonesië
  2. Uitbreiding van de werkgroep, die zorgt voor de continuïteit in acties en sponsorgelden
  3. Inventarisatie hulpplan van een groot deel van de weeshuizen in Surabaya

Lange termijndoelstelling (binnen 10 jaar)

  1. De bouw van ons eerste weeshuis in Surabaya

Wat bieden wij:

  1. Wij faciliteren stagiaires bij stages en projecten, om in het kader van hun opleiding een structurele bijdrage te leveren aan de weeshuizen van KINDweesKIND. Hierin word je als stagiair vanuit de stichting begeleid vanaf de voorbereiding tot de evaluatie bij terugkomst. Deze begeleiding krijg je zowel in Indonesië als in Nederland.
  2. Wij omarmen zowel particuliere als bedrijfsmatige initiatieven om door middel van acties geld te genereren. Door de jaren heen hebben we al vele acties succesvol afgerond en die expertise zetten wij graag in voor een project dat bij jou of jouw bedrijf past. Op zowel organisatorisch als uitvoerend niveau helpen wij graag!
  3. Jij kunt lid worden van onze werkgroep, zodat jij vanuit je eigen passie en expertise jouw kennis en kunde kunt overdragen in onze groep. Wij zijn continu op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor de stichting. Vanuit de werkgroep kun je acties bedenken met als direct of indirect doel de leefomstandigheden van weeskinderen in Indonesië te verbeteren.

Het enige wat wij vragen in verband met de stabiliteit en continuïteit van de werkgroep is dat jij je voor minimaal één jaar wilt verbinden aan deze werkgroep. Wij bieden een werkgroep die op een inspirerende manier werkt en waarin iedereen wordt ingezet op zijn of haar kwaliteiten en expertise. Klik hier voor de vacature “medewerker projectteam”.

Partners van KINDweesKIND

Omdat wij continu faciliterend zijn voor cursisten die naar Indonesië gaan, werken wij nauw samen met het Friesland College.

Het Friesland College gaat vanuit de opleiding, met de mentor of studiebegeleider, het gesprek aan met jou over stage lopen in het buitenland en verkent samen met jou de mogelijkheden.

Bekijk hier het project internationalisering van het Friesland College.

KINDweesKIND wordt minimaal een half jaar van tevoren betrokken bij dit proces. Aangezien jij er zelf voor zorgt dat deze stageperiode voor jou financieel mogelijk wordt gemaakt, gaan wij met elkaar in gesprek over de stappen. Daarnaast zul je in ieder geval één bestuursvergadering van KINDweesKIND bijwonen en brengen wij jou in contact met onze werkgroep. De werkgroep geeft je onder andere tips over welke acties je kunt oppakken om geld te genereren voor jouw stage in Indonesië.

 

Translate »
Doneer nu »