Toekomstige projecten

door 19 mei 2013

Naast de steun die wij dagelijks bieden aan weeshuizen en scholen is de stichting KINDweesKIND haar netwerk in Surabaya aan het uitbreiden. Er zijn alleen al in Surabaya meer dan duizend weeskinderen die opgroeien in verschillende weeshuizen. Ons doel is om bij een groot deel van deze weeshuizen hulp te bieden. Naast de drie weeshuizen die wij momenteel steunen, hebben we op basis van onderzoek een inventarisatielijst opgesteld van alle weeshuizen die binnen een straal van 5 kilometer van weeshuis Yayasan Kartini, weeshuis Samaria en weeshuis Matehari Terbit liggen.

Tijdens de inventarisatie van andere weeshuizen in Surabaya, hebben we met name gelet op de volgende punten:

  • De staat waarin het weeshuis verkeerd
  • Leefbaarheid in het weeshuis
  • De leefomstandigheden en faciliteiten voor de weeskinderen
  • De mogelijkheid voor een kind om naar school te gaan
  • De mogelijkheid voor een kind om zich te ontwikkelen op basis van sport en spel
  • De sfeer en het leefplezier in een weeshuis

De volgende weeshuizen zullen wij in de toekomst stelselmatig steunen. De stagiaires, die de aankomende jaren stage lopen in Indonesië en zich gaan inzetten voor KINDweesKIND, zullen bij deze weeshuizen projecten oppakken!

Weeshuis Panti Asuhan Muhammadiyah Pakis (Surabaya)

Groot weeshuis met 58 kinderen.

Weeshuis Yayasan “Al ichlas” (Surabaya)

Klein weeshuis met 40 kinderen

Weeshuis Yayasan Muslim Surabaya (Surabaya)

Groot weeshuis met 52 kinderen.

Bij alle drie weeshuizen hebben de begeleiders aangegeven op het gebied van sport en spel steun te willen hebben. De CIOS studenten die in de nabije toekomst naar Indonesië gaan zullen lesprogramma’s opstellen en sportactiviteiten organiseren. Tevens zullen we onderzoeken of er naast deze activiteiten ook vraag is naar andere activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren (Bijvoorbeeld het geven van muziekles).

Daarnaast gaan we aan de hand van het inventarisatieplan per weeshuis kijken waar we de steun als eerste gaan bieden. Houdt onze website in de gaten, zodat je op de hoogte blijft van deze projecten.

Translate »
Doneer nu »