Smoelenboek

door 9 mei 2013

Jeroen Schuddebeurs (voorzitter)

Mijn naam is Jeroen Schuddebeurs en ik ben de voorzitter van KINDweesKIND. Ik woon samen met mijn vrouw en 2 kinderen in Amersfoort. Ik ben in 1980 geboren in Indonesië en in 1981 ben ik geadopteerd. In Nederland ben ik opgegroeid (samen met mijn adoptie broer en – zus) in Twente en Zuid-Holland.

Tot 2008 was ik niet echt bezig met mijn adoptie en met mijn geboorteland Indonesië. In 2010 ben ik voor het eerst teruggegaan naar Indonesië met 3 andere geadopteerde voor een rondreis over Java en Bali. Hartini (beoogd Secretaris) heeft een stuk met ons meegereisd op Java. Sindsdien ben ik verknocht aan het land en ga ik om de paar jaar terug met mijn gezien voor vakantie. Ik heb overigens (nog) niet mijn biologische familie gevonden.
Ik ben niet helemaal onbekend met vrijwilligerswerk. Zo ben ik 1,5 jaar (rond 2010) voorzitter geweest van de vereniging “Asalsaya” voor geadopteerde Indonesiërs. In 2012 ben ik op vrijwillige basis met een collega 3 weken naar Lombok geweest waar wij voor de stichting Peduli Anak lessen voor kinderen hebben verzorgd m.b.t. duurzame energie. De reis e.d. werd gesponsord door onze werkgever Alliander. Recentelijk heb ik in het regiobestuur (Europe, Middle East and Africa) gezeten van de Britse ingenieurs vereniging IET (Institution of Engineering and Technology).

Ik ben nu bijna 20 jaar werkzaam in de energiesector; momenteel als Consultant en Innovatie Lead. Ik heb mijn HBO Zeevaartschool in Nederland behaald en mijn MSc en PhD (promotieonderzoek) in Maritieme Elektrotechniek in het Verenigd Koninkrijk (ik heb daar ruim 4,5 jaar gewoond).

Ik vind het een hele eer om het voorzitterschap van Yudi te mogen overnemen. In lijn met de missie en visie van KINDweesKIND wil ik samen met de andere nieuwe bestuursleden kijken of we iets kunnen betekenen voor weeskinderen in Indonesië. Met name op het vlak van educatie zie ik kansen; bijvoorbeeld vakken/onderwijs dat zich richt op duurzame energie.

Hartini van Rijssel (secretaris)

Mijn naam is Hartini van Rijssel en ik ben de secretaris van KINDweesKIND. Ik woon samen met mijn man en stiefzoon in Gouda. Ik werd in maart 1981 geboren in Indonesië en mijn Nederlandse ouders haalden mij in Jakarta op. Al vanaf mijn vijfde speel ik viool, de liefde van mijn leven. Nadat mijn (Ned) vader overleed in ‘95 ging ik via Spoorloos op zoek naar mijn geboortemoeder. Tevergeefs. Tot 2008 was ik niet meer echt bezig met mijn adoptie en met mijn geboorteland Indonesië.

In 2010 ben ik voor het eerst teruggegaan naar Indonesië waar ik vervolgens een jaar woonde. Met drie andere geadopteerde (waaronder Jeroen) maakte ik een roots reis over Java. Sindsdien ben ook ik verknocht aan het land en ga ik zoveel mogelijk terug om er  mijn Indonesische vrienden te bezoeken, vioolles te geven, concerten te spelen. En bovenal om thuis te komen. In nov ‘21 vond ik via MyHeritage mijn halfzus Mayasari die in Apeldoorn woont. Dit heeft een behoorlijke impact op ons beide.  Net als Jeroen ben ook ik niet onbekend met vrijwilligerswerk. Zo ben ik inmiddels twee jaar algemeen bestuurslid bij NONA Foundation die zich inzet voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld. Ook was ik een half jaar interim secretaris bij Creatief Hart. Daarnaast startte ik natuurlijk Hart4Sulawesi en heb ik actief bijgedragen aan Di Antara (een muziekfilm) voor covid slachtoffers in Yogyakarta. In Indonesië en Cambodja gaf ik regelmatig vioolles aan minder bedeelde kinderen.

Inmiddels ben ik twintig jaar werkzaam geweest in de muziekwereld, als violist. De laatste jaren componeer ik ook. Sinds de crisis werk ik vooral als adoptietherapeut. Bovendien schrijf ik boeken, mijn eerste non fictie boek ‘Van vermijding naar bevrijding’ kwam in september 2022 uit en mijn tweede ‘Het Dopamine Effect’ ligt al bij de uitgeverij. Schrijven en muziek zijn mijn grootste passies.

Ik kijk er naar uit om secretaris te worden bij KINDweesKIND en heb het vertrouwen dat ik samen met de andere nieuwe bestuursleden iets moois kan gaan betekenen voor weeskinderen in Indonesië. Het lijkt mij mooi om voor structurele donateurs te gaan zorgen en onze focus op onderwijs te gaan richten.

Tim Dondorp (penningmeester)

Op zondag 22 april 1979, vlak voor zijn tweelingbroer, werd Tim Dondorp als Heri Setiono geboren nabij Semarang (Indonesië). Toen Tim een halfjaar oud was, is hij samen met zijn tweelingbroer geadopteerd naar Nederland. Via tv-programma’s ‘Separated at Birth’ (wachtwoord: hunt4heru) van TLC en ‘Spoorloos’ (wachtwoord: hunt4heru) van KRO-NCRV heeft Tim zijn biologische familie teruggevonden. Tim heeft altijd contact gehouden met zijn biologische familie (zie https://tim.dondorp.nl).

Als ICT’er onderhield Tim al diverse jaren om niet de website van Stichting KINDweesKIND. Omdat Tim zelf ook via een Kindertehuis is geadopteerd, draagt hij KINDweesKIND een warm hart toe en staat hij volledig achter de missie en de visie van de stichting. Toen Tim gevraagd werd zitting te nemen in het nieuwe bestuur, hoefde hij dan ook niet lang na te denken om het penningmeesterschap in 2023 over te nemen. Met zijn kennis, zijn expertise en zijn affiniteit met de doelgroep hoopt Tim een waardevolle aanvulling voor Stichting KINDweesKIND te kunnen zijn.

Ivo Schotanus (Raad van Advies)

“Ik heb het goed in Nederland. Ik besef mij terdege dat zaken als eten, drinkwater, een dak boven je hoofd en naar school kunnen gaan, niet per definitie vanzelfsprekend hoeft te zijn.Ik wil met mijn hulp en inzet ervoor zorgen dat de kansen die ik heb gekregen, de weeskinderen in Indonesië ook toekomen.

Pay it forward!”

Het stuk hierboven heb ik 14 jaar geleden geschreven en nog steeds is dat mijn drijfveer. Streven naar  gelijke kansen voor ieder kind op de wereld. KINDweesKIND staat daarvoor. De afgelopen 14 jaar hebben wij met verschillende bestuur formaties, betrokkenen, familieleden, vrienden, vrijwilligers en studenten de fundering gelegd voor KINDweesKIND. Er is hard gewerkt om een geaccrediteerde stichting te zijn. Door de samenwerking met het Friesland College en onderdeel te zijn van het Crea project hebben we veel studenten een stage plek kunnen bieden. Een stage die hun leven en de kijk op de wereld heeft doen veranderen.
Los van het feit dat juist die studenten door hun reis en ervaring nieuwe ambassadeurs zijn geworden, hebben deze mensen er stuk voor stuk voor gezorgd dat hulp aan onze weeshuizen in een stroomversnelling is gekomen. Nu 14 jaar later is het tijd voor Yudi en mijzelf om het stokje over te dragen aan een nieuw bestuur dat dezelfde energie met zich mee brengt als wij al die jaren met ons mee hebben meegebracht. De energie die je als bestuur meebrengt, de sponsorgelden die je ophaalt of het netwerk dat je inzet, zorgt er direct voor dat een kind naar school kan gaan, speelgoed krijgt of een fijn bed heeft om in te slapen.

In onze rol als raad van advies zullen wij betrokken blijven bij de stichting en erop toezien dat de waarden en principes van de stichting worden geborgd. Tegelijkertijd nemen wij met gereserveerde gepastheid afstand, want het nieuwe bestuur zal op haar eigen wijze hulp bieden aan kinderen in Indonesië. Niet alleen hun netwerk in Indonesië, hun actuele betrokkenheid bij allerlei initiatieven voor Indonesië, maar ook hun energie zal ervoor zorgen dat KINDweesKIND en haar visie blijft bestaan! “Ik vind het oprecht fijn om onderdeel te mogen blijven van de missie van KINDweesKIND, waarin Yudi en ik als klankbord voor het huidige bestuur mogen dienen”

Yudi Hoekstra (Raad van Advies)

“Vanuit liefde en compassie naar de medemens wil ik mij inzetten voor weeskinderen in Indonesië. Tevens is dit de basis waarin ik samen met het bestuur en werkgroep mij wil blijven inzetten. Deze inspiratie en motivatie wil ik doorgeven, zodat iedereen zich kan ontwikkelen met zijn/haar mogelijkheden. Dit geldt zowel binnen de stichting als voor de weeskinderen in Indonesië.

Lysbeth Munniksma (Singer/songwriter van het lied Child be Child)

“Stichting KINDweesKIND vroeg mij een lied te maken voor de stichting. Als weeskind sta je al vroeg in je leven voor uitdagingen. Met mijn lied hoop ik kinderen te motiveren hun dromen na te jagen. “Hold on to dreams, cause you can make them true.”

Translate »
Doneer nu »