Word Ambassadeur

door mrt 22, 2013

Wat is een KINDweesKIND ambassadeur?

Als ambassadeur laat u met uw organisatie zien dat u betrokken bent bij onze weeskinderen. U steunt dan onze stichting structureel door een vaste bijdrage per maand, per kwartaal of per jaar.
Door de continuïteit in uw steun zorgen wij er samen voor dat ook deze kinderen een goede toekomst krijgen met gelijke kansen, net als ieder ander kind.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

“Kinderen zijn de toekomst!” De kinderen van nu worden de medewerkers, stagiaires en managers van de toekomst. Investeren in deze weeskinderen is automatisch een investering in de toekomst van Indonesië  Deze kinderen kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken en u helpt hierbij. Door ambassadeur te worden bent u bewust bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoeft niet te stoppen bij het doneren aan een goed doel. KINDweesKIND gelooft dat uw bedrijf meer voor ons kan betekenen. Wij dagen u uit om met ons in gesprek te gaan om uw kennis en expertise als bedrijf in te zetten voor weeskinderen. Heeft u een creatief idee of heeft uw personeel een collectieve actie bedacht, waarvan u weet dat het een structurele bijdrage gaat leveren aan het welzijn van weeskinderen, mail ons dan via info@kindweeskind.nl.

 Wat u doet als ambassadeur!

  • U geeft weeskinderen een betere toekomst;
  • U steunt weeskinderen op het gebied van onderwijs, sport en welzijn;
  • U levert een bijdrage aan het bouwen van ons eerste weeshuis;
  • U laat zien dat uw organisatie maatschappelijk betrokken is en u kunt dit gebruiken in uw marketingstrategie;
  • Als ambassadeur wordt uw bedrijfslogo op onze website vermeld.

 ANBI Status

KINDweesKIND heeft de status ANBI. Dit houdt in dat wij dienen te voldoen aan de eisen van de belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot ANBI Status. De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goede doelinstellingen en haar donateurs/erflaters.
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Informatie opvragen

Informatie kan opgevraagd worden via het contactformulier.

Translate »
Doneer nu »