Over ons

door mrt 22, 2013

KINDweesKIND is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01160831 met als officiële benaming: Stichting KINDweesKIND.

Het bestuur van de stichting heeft een controlerende, adviserende en uitvoerende taak. Daarnaast heeft zij de verplichting om minimaal eens per kwartaal bijeen te komen om het beleid en doelen (korte en lange termijn) op te zetten, vorm te geven en uit te voeren. Alle vergaderingen worden vastgelegd in de notulen. Alle punten die tijdens een vergadering zijn besproken en alle stappen die wij zetten om weeskinderen een beter leven te geven, delen wij graag. Om die reden zijn onze notulen voor iedereen inzichtelijk en op te vragen via ons contactformulier.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden (van links naar rechts):

– Jeroen Schuddebeurs (voorzitter)
– Tim Dondorp (penningmmester)
– Hartini van Rijssel (secretaris)

Translate »
Doneer nu »