Bestuurswissel

door sep 20, 2023Nieuws0 Reacties

Zondag 10 september jl. vond in Zwolle de bestuurswissel plaats van Stichting KINDweesKIND. Van het oude bestuur waren Yudi Hoekstra (oprichter en voorzitter) en Ivo Schotanus (penningmeester) aanwezig. Van het nieuwe bestuur waren Jeroen Schuddebeurs (voorzitter), Tim Dondorp (penningmeester) en Hartini van Rijssel (secretaris) aanwezig. Onder leiding van Yudi heeft Stichting KINDweesKIND in de afgelopen jaren veel kunnen betekenen voor een aantal van de meest kwetsbare kinderen in Indonesië.

Na 14 jaar heeft het oude bestuur te kennen gegeven dat zij Stichting KINDweesKIND wil laten voortbestaan, maar zichzelf wenst terug te trekken. Na een jaar zorgvuldig op zoek te zijn geweest naar een duurzaam en stevig bestuur zijn Jeroen Schuddebeurs, Tim Dondorp en Hartini van Rijssel (allen geadopteerd uit Indonesië) bereid gevonden zich als het nieuwe bestuur te gaan inzetten voor Stichting KINDweesKIND. Gelukkig blijven Yudi Hoekstra en Ivo Schotanus verbonden aan de stichting: zij vormen samen de Raad van Advies. In deze rol kunnen zij het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

Het nieuwe bestuur zal de komende periode gebruiken om o.a. de strategie te bepalen voor de komende jaren, de continuïteit van lopende projecten te waarborgen en de communicatiekanalen bij te werken. Dit met als doel om weeskinderen ontwikkelingskansen te geven op het gebied van onderdak, gezondheid, onderwijs en welzijn.

Translate »
Doneer nu »